Käyttöehdot

Käyttämällä Lainappi Oy:n (Y-tunnus: 3129437-1, jäljempänä myös ”Lainappi”) tarjoamaa palvelua hyväksyt nämä Käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä. Luethan alla tarkemmin kuvatut Käyttöehdot huolellisesti ennen palvelun käyttöä.

 

1          Yleistä

1.1 ”Lainappi-palvelulla” tai ”palvelulla” tarkoitetaan Lainapin luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille tarjoamaa digitaalista sovellusta, Lainapin internetsivustoa lainappi.fi sekä muita Lainapin tarjoamia liitännäisiä palveluita.

1.2 Lainapin tarjoaman palvelun tai sen osan käyttäminen edellyttää, että Käyttäjän on ensin täytynyt lukea, ymmärtää ja hyväksyä Käyttöehtojen muodostamat sopimusehdot. Käyttöehdot hyväksymällä, rekisteröitymällä Lainappi-palvelun käyttäjäksi, lataamalla palvelun sovelluksen tai muutoin ottamalla Lainappi-palvelun käyttöön, vahvistat ymmärtäneeksi ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot.

1.3 Lainappi pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia Käyttöehtoihin. Mikäli Käyttöehtoja muutetaan, Lainappi ilmoittaa tehdyt muutokset käyttöehtojen loppuosaan, ilmoittaen koska muutos on tehty (päivämäärällä). Uudistukset Käyttöehtoihin tulevat voimaan aikaisintaan kun:

a) Muutoksesta on kulunut seitsemän (7) vuorokautta; tai

b) Käytät palvelua ensimmäisen kerran Käyttöehtojen muutoksen jälkeen.

1.4 Mikäli et hyväksy Käyttöehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää tai olla osallisena palvelun käytössä. Ottaessasi palvelun käyttöön, hyväksyt ja ymmärrät, että sinulla ei ole peruuttamisoikeutta suoritettuun palveluun. Mikäli haluat päättää Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen, sinun tulee lopettaa välittömästi Lainappi-palvelun käyttö sekä poistaa palvelun käyttämistä varten ladattu sovellus ja käyttäjätili.

1.5 Lainappi-palvelun käytön mahdollistavien sovellusten, kuten mobiili- ja tabletti sovellusten, jotka on saatettu Käyttäjän saataville Applen App Storessa, Google Playssa tai muun palveluntarjoajan kautta, käyttöön sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

 

2           Lainapin tarjoamien palveluiden kuvaus

2.1 Palvelu oikeuttaa rekisteröidyn käyttäjän (”Käyttäjä”) vuokraamaan tavaroita toisilta Käyttäjiltä. Käyttäjä voi vuokrata omia tavaroita (”vuokralle antaja”) ja vuokrata tavaroita muilta (”vuokralle ottaja”). Lainappi-palvelun rajoittuu tavaroiden vuokraamiseen, jolloin palvelun kautta ei ole mahdollista tarjota muita palveluita, kuin tavaran vuokraukseksi katsottavia palveluita.

2.2 Lainappi-palvelu koostuu mobiiliapplikaatiosta sekä verkkosivusta www.lainappi.fi, jotka toimivat vuokralle antajat ja vuokralle ottajat yhdistävänä alustana. Lainapin tarkoituksena on järjestää vuokralle antajille ja vuokralle ottajille markkinapaikka ja tarjota markkinapaikan mahdollistamiseen ja sujuvoittamiseen liittyviä liitännäisiä palveluita.

2.3 LAINAPPI VUOKRALLE ANTAJANA: Lainappi yrityksenä voi toimia Lainappi palvelussa vuokran osapuolena vuokralle ottajana tai antajana esimerkiksi tavallisen vuokrailmoituksen tai Lainappi laatikon muodossa. Kun Lainapilta (yritykseltä) vuokraa tai jos Lainappi yrityksenä vuokraa Lainappi palvelussa niin vain silloin Lainapista yrityksenä tulee VUOKRAN OSAPUOLI. Kun Lainappi yrityksenä on vuokran osapuoli, sovelletaan silloin yhtälailla Lainappiin yrityksenä vuokralle ottajan tai vuokralle antajan velvollisuuksia ja vastuita. Lainappi ei kuitenkaan ole vuokran osapuoli, kun Lainappi yrityksenä ei toimi vuokralle ottaja tai vuokralle antaja vuokrauksissa. Näiden käyttöehtojen muut kohdat vastaavat palvelun käyttöä, kun Lainappi toimii vain palveluna eikä Lainappi yrityksenä toimi vuokran osapuolena.

 

2.3.1 LAINAPPI LAATIKKO: Vuokralle ottaja sitoutuu:
a) Tarkistamaan varauspyynnön huolellisesti ennen lähettämistä

b) Käsittelemään vuokran kohdetta huolellisesti ja sen oikeassa käyttötarkoituksessa välttyäkseen vahingoilta

c) Korvaamaan tavaran, jos tavara vaurioituu muun kuin tavanomaisen kulumisen seurauksena. Vuokralle ottaja on vastuussa kaikista tavaroiden korjaus- tai korvauskustannuksista.

d) Ilmoittamaan Lainapille välittömästi vahingon sattuessa

e) Palauttamaan vuokran kohteen samaan Lainappi laatikkoon sovittuna ajankohtana

 

2.3.2: LAINAPPI LAATIKKO: Lainappi laatikko / Lainappi yrityksenä:
a) Omistaa vuokran kohteen itse

b) Sitoutuu vuokrailmoituksessa ilmoittamaan tarkat ja tarpeelliset tiedot vuokran kohteesta 

c) Antaa tarvittaessa käyttöohjeet ja muut tarpeelliset tiedot vuokraukseen liittyen

d) Ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat vuokralle ottajan tavaran käytöstä

​2.4 Kuluttajansuojalain koti-ja etämyynnin 14 päivän peruutusoikeutta ja palautetun tuotteen noutamista koskevia säännöksiä ei sovelleta tuotteiden vuokrausta koskevaan sopimukseen.

 

3           Rekisteröityminen

3.1 Lainappi-palvelun käyttäminen edellyttää Käyttäjän rekisteröitymistä palveluun Lainappi-palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Lainappi-palvelua saavat käyttää ainoastaan 18-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt. Rekisteröityminen alle 18-vuotiaana on kiellettyä.

3.2 Palveluun rekisteröityminen edellyttää Käyttöehtojen hyväksymisen. Rekisteröitymällä Lainapin käyttäjäksi hyväksyt seuraavat Käyttöehdot:

a) Olet vähintään 18-vuotta täyttänyt eikä oikeustoimikelpoisuutta ole rajoitettu;

b) Ymmärrät, että Lainapilla on oikeus informoida käyttäjiä palvelun käytön ja vuokrattavien tuotteiden osalta sähköpostitse ja applikaation push-ilmoituksilla.

c) Antamasi tiedot ovat oikeita ja Lainapin Käyttöehtojen mukaisia. Käyttäjätilin luominen Lainappi-palveluun toisen henkilön tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja käyttäen on kiellettyä. Lainappi ei ota mitään vastuuta käyttäjätietojen virheellisyydestä aiheutuvista vahingoista;

d) Ylläpidät ja päivität tietosi, mikäli ne muuttuvat;

e) Yhdellä käyttäjällä on mahdollista olla ainoastaan yksi henkilökohtainen käyttäjätili. Tiedostat, että käyttäjätilisi ja sisäänkirjautumistietosi ovat henkilökohtaiset ja luottamukselliset. Sitoudut suojaamaan ja pitämään salassa käyttäjätietosi ja muut vastaavat tiedot, joilla on mahdollista päästä käyttämään palvelua;

f) Mikäli epäilet käyttäjätietojesi tai tietojen, joiden avulla on mahdollista päästä käsiksi käyttäjätiliin olevan luvattomasti kolmannen osapuolen käytössä, Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa tästä Lainapille;

g) Olet täysin vastuussa Lainappi-palvelussa käyttäjätililläsi tehdyistä toimista. Todetaan selvyyden vuoksi, että edellä 

h) alakohdassa mainitun tiedon ilmoittaminen ei poista Käyttäjän vastuuta käyttäjätilillä tehdyistä toimista; ja

i) Sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen muita käyttöehtoja.

3.3 Lainappi pidättää oikeudet muutoksiin sopimuksessa ja käyttöehdoissa.

 

4           Kanssakäyminen muiden käyttäjien kanssa

4.1 Olet itse vastuussa kanssakäymisestä muiden Käyttäjien kanssa, siitä riippumatta tapahtuuko kanssakäyminen verkossa tai kasvotusten. Sitoudut ryhtymään kohtuullisiin varotoimenpiteisiin kaikessa muiden Käyttäjien kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.

4.2 Tiedostat, että Lainappi ei lähtökohtaisesti tarkasta Käyttäjien tosiasiallista henkilöä tai Käyttäjien Lainappi-palveluun lisäämää sisältöä. Lainappi ei ole vastuussa kolmansien osapuolien, kuten muiden Käyttäjien Lainappi-palveluun lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista. Käyttäjien ja Lainapin vastuuta käsitellään tarkemmin jäljempänä erityisesti kohdissa. kohdissa 6 (”Käyttäjän vastuu sisällöstä”), 7 (”Palvelun väärinkäyttö ja Käyttäjän vastuu”), 10 (”Vuokralle ottajan sekä Vuokralle antajan vastuut ja velvollisuudet”) ja 11 (”Lainapin vastuu ja velvollisuudet”).

4.3 Sitoudut vapauttamaan Lainapin kaikesta vastuusta tai vahingosta, joka aiheutuu Käyttäjän (mukaan lukien sinun) käyttäytymisestä Lainappi-palvelua käytettäessä. Edellä mainittu vastuuvapaus käsittää minkä tahansa tyyppiset välittömät, välilliset, erityiset ja /tai satunnaiset sekä muut vastaavat vahingot, mukaan lukien kaikki taloudelliset menetykset, puhtaat varallisuusvahingot, ruumiinvammat, tunnevaikeudet ja / tai muut vahingot, jotka saattavat aiheutua viestinnästä, kanssakäymisestä, sopimuksista tai muusta käyttäytymisestä muiden Käyttäjien tai muiden henkilöiden kanssa, joita kohtaat Lainappi-palvelua käytettäessä.

 

5           Vuokrailmoitus

5.1 Vuokrailmoituksessa tulee kuvailla vuokrauksen kohteena oleva esine, tuote, tavara tai hyödyke (”vuokran kohde”). Käyttäjä on itse vastuussa vuokrailmoituksen sekä vuokran kohteen sisällön hyväksyttävyydestä ja lainmukaisuudesta. Käyttäjien tulee eritoten kunnioittaa kolmannen osapuolen immateriaali- ja tekijänoikeuksia. Jokainen Käyttäjä (mukaan lukien sinä itse), joka julkaisee vuokrailmoituksen, on täysin vastuussa siitä mihin kategoriaan tavara tulee luokitelluksi. Vuokrailmoituksen lisääminen tiettyyn kategoriaan tapahtuu vuokralle antajan toimesta, jolloin Käyttäjät tiedostavat, että Lainappi ei voi missään tapauksessa todentaa kategorian oikeellisuutta, tuotteen aitoutta tai alkuperää.

5.2 Käyttäjän tulee joko täysin omistaa vuokran kohde tai hänellä on oltava tarvittavat oikeudet vuokran kohteen vuokraamiseen, jotta hänellä on oikeus tehdä vuokrailmoitus ja tarjota vuokran kohdetta Lainappi-palvelussa muiden saataville.

5.3 Lainappi ei puutu varsinaisen vuokrasopimuksen sisältöön, sillä vuokrasopimus on Käyttäjien välillä solmittava sopimus. Lainappi tarjoaa kuitenkin Käyttäjille verkkosivuillaan vuokrasopimuspohjan, jota Käyttäjät voivat hyödyntää sopimusta tehdessään. Vuokrasopimuspohjan käyttäminen ei tee Lainapista sopimuksen osapuolta tai mahdollista vastuun kohdentamista Lainappiin tai sen palveluihin.

5.4 Lainapin tarjoaman vuokrasopimuspohjan ei ole tarkoitettu muodostavan minkäänlaista ammatillista, oikeudellista tai muuta neuvoa, oikeudellista mielipidettä tai toimeksianto suhdetta, eikä sitä tule pitää sellaisina tai tulkita sellaiseksi. 

5.5 Vuokra ilmoituksesta tulee käydä selkeästi ilmi vuokrasopimuksen pääasialliset ehdot sisältäen, mutta kuitenkaan rajoittumatta seuraaviin tietoihin:

a) Vuokrauksen hinta. Vuokralle antajan tulee ilmoittaa hintakenttään vuokran kohteen kokonaishinta veroineen;

b) Vuokrattavan tuotteen tai tuotetta tarjoavan Käyttäjän sijainti;

c) Muut vuokrauksen kannalta oleelliset ehdot.

5.6 Vuokrailmoituksen tekijä on itse vastuussa siitä, mitä henkilökohtaisia tietoja vuokra ilmoitukseen yhteydessä ilmoitetaan.

5.7 Lainappi-palvelu on tarkoitettu ainoastaan tavaroiden vuokraamiseen. Palveluiden tarjoaminen tavaroiden vuokraamiseen tarkoitetulla vuokra ilmoituksella on kiellettyä.

 

6           Käyttäjän vastuu sisällöstä

6.1 Käyttäjä on itse vastuussa materiaalista ja tiedosta (”Sisältö”), jota hän julkaisee tai muuten välittää toiselle Käyttäjälle millä tahansa tavalla Lainappi-palvelun sisällä. Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta tai välittämättä muille käyttäjille laitonta tai kiellettyä sisältöä. Kiellettynä Sisältönä pidetään muun muassa sellaista Sisältöä, joka:

a) On selvästi loukkaavaa, uhkaavaa, säädytöntä, häpäisevää, herjaavaa tai, joka yllyttää rasismiin, vihaan tai minkäänlaiseen vahinkoon jotain ryhmää tai yksilöä kohtaan;

b) Häiritsee tai kannustaa toisen henkilön häirintään;

c) Sisältää roskapostien, ketjuviestien tai massaviestien (niin sanottu spämmäys) välittämistä;

d) Sisältää tietoa tai informaatiota, jonka tiedät tai sinun tulisi kohtuudella tietää olevan virheellistä, harhaanjohtavaa tai laitonta toimintaa edistävää;

e) Sisältää tai edistää pääsyn materiaaliin tai materiaalin välittäminen, joka loukkaa tai rikkoo toisen osapuolen oikeuksia sisältäen immateriaalioikeudet, omistusoikeuden sekä yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet, edellä mainittuihin oikeuksiin kuitenkaan rajoittumatta;

f) Sisältää salaisen tai rajoitetun sisäänkirjautumisen kolmannelle internet sivuille, joka vaatii salasanan;

g) Pyytää muilta Käyttäjiltä tai muilta henkilöiltä salasanaa tai henkilötietoja kaupallisiin tai lain vastaisiin tarkoituksiin; ja

h) Sisältää tai tarjoaa pääsyn materiaaliin, jossa käytetään alaikäisiä seksuaalisella tai väkivaltaisella tavalla;

i) Toimittaa ohjeistettua tietoa laittomasta toiminnasta, kuten aseiden välittämisestä, huumausaineiden valmistamisesta tai virusten tekemisestä ja/tai jakamisesta;

j) Mahdollistaa kaupallisen toiminnan, kilpailujen, arvontojen, pyramidi ohjelmien tai mainonnan järjestämisen ilman erillistä kirjallista lupaa;

6.2 Lainappi pidättää oikeuden poistaa tai muuttaa ilman erillistä ilmoitusta minkä tahansa Sisällön, jota se oman harkintansa perusteella pitää sopimattomana.

 

7           Palvelun väärinkäyttö ja Käyttäjän vastuu

7.1 Lainappi-palvelun käyttäminen mihinkään lain- tai sopimuksenvastaiseen tarkoitukseen on ehdottomasti kiellettyä. Lainappi-palvelua on kiellettyä käyttää tavalla, joka voi vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai haitata Lainapin toimintaa tai palvelun välityksellä välitettävien tavaroiden vaihdantaa. Lainappi-palvelun käyttö ei saa vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai haittaa muiden palvelua käyttävien käyttökokemusta.

7.2 Tiedostat ja hyväksyt, että Lainappi saattaa tarkistaa tai poistaa mitä tahansa sisältöä, viestejä tai muuta materiaalia, joka on julkaistu tai lähetetty palvelun välityksellä. Lainappi pystyy hallinnoimaan ja tarvittaessa estämään tai poistamaan Käyttäjiä, jotka rikkovat Käyttöehdoissa mainittuja ehtoja, voimassa olevaa lainsäädäntöä tai jotka toiminnallaan aiheuttaa muille käyttäjille vahinkoa. Lainapilla on oikeus poistaa Käyttöehtojen vastaisesti toimiva Käyttäjä Lainappi-palvelusta välittömästi ja/tai olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tekemät toimet, mikäli Käyttäjä väärinkäyttää Lainappi-palvelua taikka häiritsee Lainappi-palvelun käyttöä tai aiheuttaa vahinkoa Lainappi-palvelulle, toiselle Käyttäjälle, Lainapille tai Lainapin työntekijälle.

7.3 Tiedostat, että olet täysin vastuussa siitä mitä julkaiset, miten kommunikoit tai millaisia tavaroita vuokraat palvelun välityksellä huolimatta siitä teetkö yhteistyötä tai kauppaa heidän kanssaan. Esimerkkiluettelo Lainappi-palvelun laittomista tai virheellisistä käyttötavoista löytyy Käyttöehtojen kohdasta 8 (”Esimerkkiluettelo kielletyistä Lainappi-palvelun käyttötavoista”). Esimerkkiluettelo Lainappi-palvelussa kielletyistä tavaroista löytyy puolestaan Käyttöehtojen kohdasta 9 (”Lista kielletyistä tavaroista”).

 

8           Esimerkkiluettelo kielletyistä Lainappi-palvelun käyttötavoista

8.1 Seuraavanlainen Lainappi-palvelun virheellinen tai lainvastainen käyttö on nimenomaisesti kielletty:

a) Halventava, loukkaava, häiritsevä, ahdistava, uhkaava, vainoava, vaarantava tai muuten kolmannen laillisia oikeuksia rikkova käyttö;

b) Asiaan kuulumattoman, häpäisevän, moraalittoman, muutoin sopimattoman tai laittoman tiedon, nimen, otsikon tai muun materiaalin lataaminen, julkaiseminen, esillä pitäminen, tarjoaminen, välittäminen tai levittäminen;

c) Immateriaalioikeudella tai julkisuuden- ja yksityisyyden suojalla suojattujen tiedostojen, ohjelmistojen tai muun materiaalin tarjoaminen, ellet omista tai kontrolloi oikeuksia kyseisiä oikeuksia tai ole saanut siihen tarvittavia lupia tai suostumuksia;

d) Et saa ladata, julkaista, pitää esillä, tarjota, välittää tai levittää tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, korruptoituneita tiedostoja tai mitään muuta vastaavaa ohjelmistoa tai sovellusta mikä saattaa vahingoittaa muita laitteita;

e) Luvattoman pääsyn yrittäminen Lainapin tai muiden käyttäjien tai toimijoiden ja muiden tietoihin, käyttäjätileihin, järjestelmiin tai tietoverkkoon;

f) Kaikki yritykset etsiä tai testata Lainapin tai jonkin käyttäjän, toimittajan tai muun osapuolen järjestelmän tai verkon haavoittuvaisuutta;

g) Palvelun käyttäjien, Lainapin tai verkon häirintä tai häirinnän yritys, mukaan lukien roskapostien lähettäminen ja järjestelmän tietoinen ylikuormittaminen (sisältäen esimerkiksi postipommitukset ja tulvat);

h) Osoitetietojen väärentäminen tai sähköpostiviestien otsikoiden muuttaminen salatakseen lähettäjän tai vastaanottajan todellisen henkilöllisyyden;

i) Minkä tahansa Lainapin omistaman palvelun tai applikaation käyttäminen, joka rikkoo muun verkkoyhteyden tarjoajan tai Internet-palvelun ehtoja;

j) Kolmansien tietojen haltuun ottaminen tai kerääminen ilman kolmannen nimenomaista suostumusta. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muu vastaava henkilötieto;

k) Kiellettyjen asioiden listalla olevien esineiden tai tavaroiden asettaminen vuokralle tai yleisön nähtäville;

l) Lainappi-palvelun käyttäminen, mikäli et kykene solmimaan laillisesti sitovia sopimuksia tai jos oikeuttasi käyttää Lainapin palveluita on erikseen rajoitettu;

m) Lainapin maksurakenteen, laskutusprosessin tai Lainapille kuuluvien maksujen kiertäminen tai manipulointi;

n) Lainapin palaute- tai arviointijärjestelmiä heikentävät toimenpiteet mukaan lukien toimet, joilla palaute- tai arviointijärjestelmän välityksellä saatua tietoa käytetään tai käsitellään muussa tarkoituksessa, kuin palvelua käytettäessä;

o) Käyttäjätilin tai jäsentunnuksen luovuttaminen muille ilman Lainapin suostumusta;

p) Lainappi-palvelun käyttäminen sellaisen valtion alueella, jossa Lainapin toiminta voitaisiin katsoa luvanvaraiseksi tai lainvastaiseksi; ja

q) Muu vastaava virheellinen, vilpillinen tai lainvastainen käyttö.

8.2 Todettakoon selvyyden vuoksi, että edellä mainittu esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä esitys palvelun kielletyistä käyttötavoista.

 

9          Lista kielletyistä tavaroista

9.1 Seuraavassa on esitetty ei-tyhjentävä lista Lainappi-palvelussa kielletyistä tavaroista, esineistä tai aineista:

a) Alkoholi, tupakka- ja nikotiinituotteet sekä muut luvanvaraiset aineet kuten tietyt kemialliset valmisteet;

b) Huumausaineet, huumeiden käyttämiseen tai valmistamiseen tarvittavat tarvikkeet, reseptilääkkeet;

c) Eläimet tai eläintuotteet;

d) Artefaktit, hautaan liittyvät tavarat ja jäänteet, ruumiinosat, poliittiset muistoesineet, uhanalaisista lajeista valmistetut tuotteet (CITES-lajeista valmistetut tuotteet);

e) Katalyyttiset muuntimet ja koeputket;

f) Matkapuhelinpalvelusopimukset;

g) Piilolinssit, sydämentahdistimet ja kirurgiset välineet;

h) Kosmetiikka ja muut hygieniatuotteet;

i) Valuutat, väärennetty valuutta, valuutan väärentämiseen tarvittavat välineet kuten leimasimet, luottokortit; 

j) Teokset, joiden vuokraus- ja lainausoikeudet eivät raukea ensimmäiseen myyntiin. Tällaisia kiellettyjä tavaroita ovat esimerkiksi elokuvat, pelitallenteet, kirjat, e-kirjat ja äänitteet, joiden vuokraamiselle ei ole oikeudenhaltijan erillistä lupaa. Kielto koskee myös piratoitua ja muuta tekijänoikeuslainsäädännön vastaista materiaalia.

k) Elektroniset valvontalaitteet kuten salakuuntelulaitteet, puhelimen häirintälaitteet, vakoilutarvikkeet, television ja muiden laitteiden häirintälaitteet, tutkat ja liikenteeneohjauslaitteet, murtovarkausvälineet tai muut vastaavat välineet tai tarvikkeet;

l) Moottoriajoneuvot (kevyet sähköajoneuvot sallittu)

m) Ampuma-aseet ja -tarvikkeet, asejäljennökset, teräaseet, ja muut voimankäyttölaitteet, kuten esimerkiksi pippurisumutteet ja lamauttimet;

n) Valtio dokumentit, henkilötunnisteet ja -todistukset, kuten ajokortti, henkilökortti, työntekijä kortti, kulkukortti, passi, lisenssi tai muu sertifikaatti;

o) Valtion liikenteeseen ja kuljetukseen liittyvät tavarat, kuten lentokoneiden ohjausmanuaalit, julkisen liikenteen kuljettajien manuaalit ja virkapuvut, postin kuljetusvälineet ja muut virkapuvut;

p) Haitalliset materiaalit, kuten patterit, ilotulitteet, freoni ja muut kemialliset aineet;

q) Tavarat, jotka yllyttävät laittomaan toimintaan, kuten esimerkiksi e-kirja, jossa kuvataan huumeiden valmistusmenetelmää;

r) Postituslistat, henkilörekisterit sekä muu henkilökohtaisia tietoja sisältävä informaatio;

s) Armeijan tai poliisin varusteet, virkaan liittyvät tavarat sekä muu valtion kontrolloima tai rajoittama omaisuus;

t) Loukkaava, sopimaton tai laiton materiaali, kuten esimerkiksi etnisesti tai rodullisesti loukkaavaa materiaali, pornografia, lapsipornografia tai muu alaikäisille sopimaton materiaali tai tuote;

u) Tuholaismyrkyt ja muut torjunta-aineet;

v) Kiinteistöt sisältäen rakennukset ja maa-alueen, loma-asunnot, asunto-osakkeet;

w) Tavarat, joihin kohdistuu kiinnitys tai panttioikeus, markkinoilta poistettu tuote tai takavarikoitu tavara.

x) Postimerkit ja muut leimat;

y) Osakkeet, johdannaissopimukset, velkakirjat ja muut arvopaperit;

z) Varastettu omaisuus. Yhtenä varastetun omaisuuden tuntomerkkinä voidaan pitää esimerkiksi jälkiä sarjanumeron poistamisesta. Ethän tarjoa vuokralle tavaraa, jonka epäilet varastetuksi tai sinun tulisi kohtuudella arvioiden tietää varastetuksi; ja

å) Rikkaruoho, ruoho, siemenet, versot, kasvit, hedelmät ja vihannekset;

ä) Tapahtumaliput, lahjakortit, alennuskupongit, alennuskoodit;

9.2 Todettakoon selvyyden vuoksi, että edellä mainittu esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä esitys Lainappi-palvelussa kielletyistä tavaroista.

 

10          Vuokralle ottajan sekä Vuokralle antajan vastuut ja velvollisuudet

10.1 Vuokralle ottaja tai muu Käyttäjä, joka haluaa tehdä Lainappi-palvelussa vuokrapyynnön vuokran kohteena olevasta tavarasta (”Vuokrapyyntö”), sitoutuu Vuokrayynnön tekijänä käymään huolellisesti läpi vuokrapyynnön, Käyttöehtojen kohdassa 5 (”Vuokrailmoitus”) tarkemmin määritellyn vuokrailmoituksen sekä oheisen vuokrasopimuksen ennen, Vuokrapyynnön lähettämistä ja vahvistamista. Mikäli vuokralle ottaja haluaa ehdottaa muutoksia vuokrasopimuksen ehtoihin, tulee mahdolliset muutokset vuokralle antajan ja vuokralle ottajan välisessä vuokrasopimuksessa toteuttaa vuokrapyynnön yhteydessä, jolloin ehdotetut muutokset muodostavat sopimusoikeudellisesti katsottuna vastatarjouksen vuokralle antajan hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Todettakoon selvyyden vuoksi, että vuokralle antaja ei ole velvollinen hyväksymään vuokralle ottajan vuokrasopimukseen ehdottamia muutoksia.

10.2 Vuokralle antaja voi vapaasti hyväksyä tai kieltää vuokrapyynnöt. Heti kun vuokralle antaja on hyväksynyt vuokrapyynnön, vuokralle antaja ja ehdotettu vuokralle ottaja sopivat, että sitovasti vuokrasuhteen ehdot vuokrasopimuksella.  Todettakoon selvyyden vuoksi, että Lainappi ei ole Käyttäjien välillä solmittavan vuokrasopimuksen osapuoli käytettiin vuokrasopimuspohjaa tai ei.

10.3 Vuokratun omaisuuden mennessä rikki vuokra-aikana, on vuokralle ottaja vastuussa ristiriitatilanteessa korvaamaan vuokratun omaisuuden nykyarvon, ellei vuokralle ottajalla ole todistettavaa näyttöä ettei omaisuus ole rikkoutunut vuokra-aikana. Nykyarvo perustuu vastaavan tuotteen ajankohtaiseen jälleenmyyntiarvoon.

10.4 Vuokralle ottajana et ole oikeutettu antamaan vuokran kohdetta muiden käyttöön ilman vuokralle antajan nimenomaista hyväksyntää. Vuokran kohdetta ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ei ole oikeutta käyttää vuokran kohdetta.

10.5 Vuokralle ottaja tiedostaa, että vuokralle ottaja on itse henkilökohtaisessa vastuussa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat vuokran kohteelle. Vuokralle ottaja on vastuussa vuokran kohteelle aiheutuneesta vahingosta, siitä huolimatta aiheutuiko vahinko vahingossa tai tahallaan. Vuokralle ottaja sitoutuu käsittelemään vuokran kohdetta huolellisesti siten, että vahingolta voitaisiin mahdollisimman pitkälle välttyä. Vuokralle ottajan ja vuokralle antajan välisessä vuokrasopimuksessa voidaan sopia tarkemmin Käyttäjien välisen vastuun sisällöstä ja vastuun jakautumisesta.

10.6 Vuokralle antaja ja vuokralle ottaja ovat täysin vastuussa hyväksytyn vuokrapyynnön noudattamisesta. Vuokralle antaja sitoutuu suorittamaan oman suoritusvelvoitteensa, kuten pitämään huolen siitä, että vuokran kohde vastaa Vuokrailmoituksessa ilmoitettua.

10.7 Vuokralle antaja ja vuokralle ottaja tiedostavat, että vastuu yhteisymmärrykseen pääsemisestä vuokran ehdoista, olosuhteista, säännöistä, rajoituksista ja muista vastaavista sopimuksen sisältöön vaikuttavista seikoista on oikeustoimi osapuolten välillä. Vuokrasuhteen osapuolet ovat vastuussa sopimuksen sisällöstä ja sen noudattamisesta. Lainappi suosittelee, että Käyttäjät turvautuvat vuokrasopimusta laadittaessa oikeudellista neuvontaa harjoittavan ammattilaisen puoleen.

10.8 Lainappi suosittelee, että Käyttäjät hankkivat asiaankuuluvat vakuutukset Vuokrauksen kohteena olevalle tavaralle. Käyttäjät ovat itse vastuussa mahdollisen vakuutuksen hankinnasta, sillä Lainappi ei ota kolmantena osapuolena vastuuta vahingoittuneista tai rikki menneistä Vuokrauksen kohteena olevista tavaroista.

 

11        Lainapin vastuu ja velvollisuudet

11.1 Lainappi ei itse listaa tavaroita vuokrattavaksi. Lainappi-palvelu toimii ainoastaan alustana ja kauppapaikkana, joka on suunniteltu käyttäjille, jotka haluavat vuokrata tavaroitaan tai tavaroita toisilta. Lainappi ei ole vuokralle ottajan tai vuokralle antajan välittäjä tai edustaja. Lainapin tehtävänä on vain helpottaa markkinapaikan saatavuutta vuokralle ottajille ja vuokralle antajille ja tarjota niihin liittyviä palveluita. Lainappi tarjoaa maksupalvelun, mutta ei ole osallisena Käyttäjien välisissä oikeustoimissa.

11.2 Lainappia ei voida pitää osallisena Käyttäjien välisissä vuokrasopimuksissa. Lainappi ei ota kantaa listattujen tavaroiden laatuun, turvallisuuteen, laillisuuteen tai vuokrailmoitusten totuudenmukaisuuteen tai tarkkuuteen. Lainappi ei myöskään ota kantaa vuokralle antajan kyvystä vuokrata ilmoittamiaan tavaroita tai vuokralle ottajien kyvystä ottaa vuokralle tai maksaa vuokrattavia tavaroita. Lainappi ei voi kolmantena osapuolena taata, että Käyttäjät noudattavat osittain tai kokonaan Lainapin ehtoja.

 
 
 

11.3 Lainapilla ei ole mitään velvoitetta tarjota käyttäjälle hyvitystä tai palautusta sovelluksen sisällä tehdyistä varauksista, mikäli vuokralle ottaja tai vuokralle antaja laiminlyö sopimusvelvoitteensa. Lainappi ei ole velvoitettu ottamaan kantaa vuokrauksen yhteydessä tapahtuviin vahinkoihin, osallistumaan niiden selvittämiseen tai korvaamaan Käyttäjälle aiheutunutta vahinkona. 

11.4 Lainappi ei ole vastuussa Käyttäjän tekemistä päällekkäisistä varauksista, esineen myöhäisestä palauttamisesta tai maksuviivästyksestä. Lainappi suosittelee, että vuokralle antajat jättävät tarpeeksi aikaa hyväksyttyjen vuokrapyyntöjen välille saadakseen tavarat takaisin edelliseltä vuokralle ottajalta.

11.5 Lainappi ei ole vastuussa vuokrailmoitukseen ilmoitettujen tavaroiden kunnosta. Lainappi suosittelee, että vuokralle ottaja tarkastaa esineen ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, ja että tavaran vaihto tapahtuu henkilökohtaisesti. Lainappi suosittelee, että vuokralle antaja tarkastaa vuokralle ottajan henkilöllisyyden ennen tavaran luovuttamista vuokralle ottajalle.

11.6 Lainappi ei ole vastuussa mahdollisen vakuuden tai takuuvuokran keräämisestä, pidättämisestä tai palauttamisesta, omistajan ja vuokralaisen tarkan henkilöllisyyden tarkistuksesta tai vuokralle ottajan tai vuokralle antajan suoritteen tai velan perimisestä.

11.7 Lainappi-palvelussa viitataan paikoitellen esimerkiksi internet linkkien muodossa Lainapin omiin tai kolmansien osapuolten sivustoihin ja palveluihin. Lainappi ei vastaa kolmansien osapuolten sivustojen, joihin saatat päätyä Lainappi-palvelun kautta, aiheuttamista vahingoista.

11.8 Lainappi ei vastaa sellaisista sopimusrikkomuksista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

11.9 Lainappi ei ole työllistämispalvelu, eikä se myöskään toimi työnantajana kellekään Käyttäjälle. Lainappi ei ole vastuussa verojen, ennakonpidätysten tai veroluonteisten maksujen (sisältäen, mutta ei rajoitettu työnantajan vastuuseen, sosiaaliturvaan, ennakonpidätykseen tai tulo- tai arvonlisäveroihin) toimittamisesta palvelun käytön yhteydessä. Ymmärrät ja hyväksyt, että jos Lainappi todetaan olevan verovelvollinen Käyttäjän palvelun käytöstä johtuvasta verosta tai ennakonpidätyksestä, sinun on välittömästi palautettava Lainapille vastaava summa, mukaan lukien mahdolliset korot ja mahdolliset hallinnolliset seuraamukset. Lainappi pidättää oikeuden kuitata edellä mainitut Lainapilta perityt Käyttäjän vastuulle Käyttöehtojen perusteella kuuluvat suoritukset Käyttäjältä.

12          Maksuehdot

12.1 Vuokrapyynnön hyväksyminen edellyttää voimassa olevan luottokortin tai/ja muun maksuvälineen tietojen toimittamisen Lainapille tai Lainapin käyttämälle ulkopuoliselle maksupalveluntarjoajalle (www.stripe.com). Vaihtoehtoisesti Lainapilla tai kolmannella palveluntarjoajalla voi olla maksutietosi tallennettuna aiemmin toteutuneesta maksusta. Lainappi tallentaa maksutietosi ainoastaan teidän luvallanne. Tietojen tallentaminen helpottaa henkilötietojen varmistamista ja tulevien vuokrausten tekemistä.

12.2 Tietosuojakäytäntömme sääntelee meille lähettämiesi tietojen, mukaan lukien luottokorttilaskutustiedot, käsittelyjä, tallentamista ja käyttöä. Katso tietosuojakäytäntömme kohdasta: www.lainappi.fi/tietosuoja. Katso lisää tietosuojakäytännöstä myös kohdasta 20 (”Tietosuoja ja yksityisyys”).

12.3 Sitoudut maksamaan kaikki Lainappi-palvelussa vuokraamasi tuotteet. Sinun tulee pitää käyttäjätilisi luottokortti- ja muut maksutiedot ajan tasalla.

12.4 Vuokralle antaja ja vuokralle ottaja sitoutuvat noudattamaan maksupalvelun välittäjänä toimivan Stripe:n sopimusehtoja. Ulkopuolinen maksupalveluntarjoaja mahdollistaa Käyttäjien välisen rahaliikenteen sekä Käyttäjien ja Lainapin välisen rahaliikenteen toteuttamisen. Jos vuokralle antaja hyväksyy vuokralle ottajan lähettämän vuokrapyynnön, vuokralle ottajan kortilta veloitetaan vuokrasopimuksen mukainen summa varauksen hyväksymisen yhteydessä. Jos vuokralle antaja ei hyväksy vuokrapyyntöäsi, kortiltasi ei veloiteta varausmaksua. Varat tilitetään vuokralle antajalle Lainapin ja Stripe:n ehtojen mukaisesti, kun transaktio on mennyt läpi.

12.5 Jos peruutat vuokrapyyntösi ennen kuin vuokralle antaja on sen hyväksynyt, Lainappi hyväksyy peruutuksesi ilman kuluja. Vahvistettua vuokrapyyntöä ei pysty peruuttamaan mikäli se on hyväksytty.

 

13        Palvelun hinnoittelu sekä palvelumaksut

13.1 Lainappi-palvelun lataaminen, vuokrailmoituksen tekeminen ja palvelun selaaminen on ilmaista. Lainappi perii vuokralle antajan ja vuokralle ottajan yhdistämisen mahdollistavasta palvelusta transaktiomaksun. Transaktiomaksu peritään vuokralle antajalta, joka hinnoittelee Lainapille kuuluvan osuuden vuokran hintaan. Vuokralle ottajana hyväksyt maksamaan vuokralle antajan asettaman vuokrahinnan tavarasta, jonka vuokraat. Myös jäljempänä tarkemmin käsiteltävistä lisäpalveluista voidaan periä kustannuksia. Käyttäjä sitoutuu seuraaviin palvelusta suoritettaviin maksuihin:

13.2     Yksityishenkilö

a) Vuokralle antajalta veloitetaan 15 %:n palvelumaksu vuokralle ottajan maksaman vuokran kokonaismäärästä. Vuokralle antajan palvelumaksu vähennetään vuokralle ottajan maksamasta vuokran kokonaismäärästä ennen jäännösarvon tilittämistä vuokralle antajalle.

13.3     Yritys

a) Yritykseltä veloitetaan 10 %:n palvelumaksu vuokralle ottajan maksaman vuokran kokonaismäärästä. Vuokralle antajan palvelumaksu vähennetään vuokralle ottajan maksamasta vuokran kokonaismäärästä ennen jäännösarvon tilittämistä yritykselle.

 

14        Vuokran kohteen luovuttaminen, vuokraamisen aikainen toiminta ja vuokran kohteen palauttaminen

14.1 Vuokralle antaja sitoutuu luovuttamaan tavaran hyvässä tai sovitussa kunnossa, puhdistettuna sekä toimittamaan tavaran sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokralle antaja voi halutessaan tarkentaa tavaran kunnon vuokrasopimuspohjassa, joka löytyy Lainappi-palvelusta (www.lainappi.fi/vuokrasopimuspohja). Suosittelemme dokumentoimaan tavaran kunnon esimerkiksi kuvilla ja videoilla. Vuokralle ottajan vastuun kannalta on oleellista, että vuokralle ottaja tarkastaa tavaran kunnon ennen vuokran kohteen vastaanottamista. Vuokralle ottajan vastuulla on tarkastaa, että vuokran kohde on ilmoitetussa kunnossa.

14.2 Vuokralle ottaja sitoutuu käyttämään, ylläpitämään ja varastoimaan vuokraamiaan tavaroita (vuokran kohde) huolellisesti, asianmukaisesti ja vuokralle antajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokralle ottaja sitoutuu käyttämään tavaraa sen oikeassa käyttötarkoituksessa ja tavaran valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vuokran kohteelle ei saa tehdä muutostoimenpiteitä ilman vuokralle antajan nimenomaista lupaa.

14.3 Vuokralle ottajana olet vastuussa vuokran kohteen palauttamisesta sovittuun paikkaan vuokrasopimuksen mukaiseen määräaikaan mennessä ja siinä kunnossa kuin se oli ennen hallussapitoasi, vuokran kohteen tavanomaiseksi katsottavaa kulumista lukuun ottamatta. Ymmärrät ja suostut siihen, että vuokralle ottajana olet vastuussa omista teoistasi ja laiminlyönneistäsi, ja olet vastuussa myös kaikkien sellaisten henkilöiden teoista ja laiminlyönneistä, jotka käyttävät vuokran kohdetta tai muutoin mahdollistat tavaran käytön. Vakuutat, että Lainappi ei ole vastuussa tavaroille aiheutuvista vahingoista.

14.4 Vuokralle antaja ei voi purkaa vuokrasopimusta vuokrajakson aikana, ellei vuokrasopimuksessa ole erikseen toisin mainittu.

14.5 Vuokrajakson ajan vuokralle ottaja ottaa täyden vastuun vuokran kohteesta. Vuokralle ottajan on ilmoitettava vuokralle antajalle kaikista vaurioista, jotka aiheutuvat vuokran kohteelle vuokrajakson aikana (vahingonkorvausvelvollisuus). Jos tavara vaurioituu muun kuin tavanomaisen kulumisen seurauksena, vuokralle ottaja on vastuussa kaikista tavaroiden korjaus- tai korvauskustannuksista.

14.6 Korjaus- tai korvauskustannukset voivat koostua esimerkiksi materiaali- ja työvoimakustannuksista tai uuden vastaavassa kunnossa olevan tavaran hankintakustannuksista. Vuokran kohdetta ei saa huoltaa tai korjata, eikä osia ja lisävarusteita saa vaihtaa ilman vuokralle antajan etukäteen antamaa suostumusta. Vuokralle antajalla on aina oikeus kääntyä vuokran kohteen korjaamisessa ammattilaisen puoleen.

14.7 Vuokralle antaja pitää täyden omistusoikeuden hänen vuokraamaansa tavaraan. Vuokralle ottajan tulee välittömästi kertoa vuokralle antajalle, jos vuokralle antajalle kuuluvaan tavaraan kohdistuu ulosotto, perintä, pantiksi ottaminen, kiinnitys tai takavarikko. Vuokran kohde pysyy vuokralle antajan henkilökohtaisena omaisuutena, siitä huolimatta vaikka se voitaisiin muutoin katsoa kiinteistön ainesosaksi tai tarpeistoksi.

14.8 Vuokralle antaja ei ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta menetyksestä tai vahingosta, joka syntyy vuokralle ottajan vuokraaman tavaran käytöstä tai tavaraa käytettäessä. Siten vuokralle ottaja tiedostaa, että tavaran käytöstä seuraavat vahingot ja menetykset jäävät vuokralle ottajan vahingoksi, ellei vahinko aiheudu vuokralle antajan törkeästi huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä.


 

15       Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

15.1 Käyttäjiä kannustetaan ratkaisemaan keskinäiset riidat ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Käyttäjät tiedostavat, että Käyttäjien välisen riidan selvittäminen on täysin vuokralle antajan ja vuokralle ottajan vastuulla. Lainappi ei ole Käyttäjien välisen riidan osapuoli. Lainappi voi kuitenkin tarpeen tullen myötävaikuttaa riidan selvittämiseen antamalla tietoa vuokrailmoituksen tai transaktion sisällöstä, jotta riidassa päästäisiin sopuun. Ymmärrät kuitenkin, että Lainappi ei ole vastuussa riitojen selvittämisestä tai selvittämisen edistämisestä.

15.2 Lainappi ei vastaa kolmantena osapuolena Käyttäjien välisestä riidasta aiheutuneista kuluista, kuten juridisista palkkioista ja muista oikeudenkäyntikuluista.

 

16       Palaute

16.1 Otamme mielellämme vastaan palautetta, kommentteja ja ehdotuksia Lainappi-palvelun parantamiseksi. Voit lähettää meille palautetta sähköpostitse (info@lainappi.fi), Lainappi-palvelun kautta tai muilla viestintävälineillä. Lainappi saa saamaansa palautteeseen korvauksetta palautteeseen liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Tiedostat palautteen antajana, että saamaamme palautetta pidetään Lainapin omaisuutena ja ei-luottamuksellisena. Jollei Lainapin tietosuojakäytännössä asetettujen henkilökohtaisten tietojen käyttöä koskevista rajoituksista muuta johdu, Lainappi voi vapaasti käyttää ja/tai levittää lähettämiä aineistoja rajoittamattomasti mihin tahansa tarkoitukseen.

 

17        Vastuunrajoitus ja takuut

17.1 Hyväksyt sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa puolustamaan, vapauttamaan vastuusta ja pitämään syyttömänä Lainappia, ja sen omistajia, hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa, työntekijöitä, asiamiehiä, edustajia, toimittajia, lisenssiantajia, toimeksiantajia, kaikista tappioista, vaatimuksista, kanteen syistä, velvoitteista, vastuista ja vahingoista, mukaan lukien kaikki korvausperusteiset oikeudenkäyntikulut, jotka johtuvat palvelun käytöstä, sinuun liittyvästä toiminnasta tai minkä tahansa näiden käyttöehtojen kohtien rikkomista.

17.2 Lainappi ei anna takuita tai muita sitoumuksia tarjoamastaan palvelusta, palvelujen sisällöstä, palvelujen toiminnoista, niiden luotettavuudesta, saatavuudesta tai kyvystä täyttää käyttäjän tarpeet. Lainappi kiistää kaikki vastuut ja takuut, joita se ei ole nimenomaisesti antanut näissä ehdoissa. Lainappi ei vastaa Lainappi-palvelussa ilmenevistä keskeytyksistä tai häiriöistä aiheutuneista vahingoista. Lainappi ei vastaa myöskään teknisten vikojen, huolto- tai asennus toimien tai järjestelmän kuormituksen aiheuttamista palveluun sisältyvän tiedon katoamisesta, muuttumisesta tai muista kolmansien aiheuttamien tiedonsiirron ongelmista. Tiedostat, että palveluun pääsyä ja käyttöä voidaan rajoittaa, mikäli sitä päivitetään, palvelu ruuhkautuu, jotain odottamatonta tapahtuu tai muiden syiden vuoksi.

17.3 Lainappi ei vastaa palvelussa esitetyn tiedon oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, täydellisyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, eikä anna esitettävän tiedon suhteen mitään vakuutuksia tai takuita. Lainappi ei vastaa mistään palvelun tai kolmansien osapuolien sivustojen, joihin saatat päätyä tämän palvelun kautta, aiheuttamista vahingoista.

17.4 Huomaathan, että Lainapin vastuuta on käsitelty myös etenkin Käyttöehtojen kohdassa 11 (”Lainapin vastuu ja velvollisuudet”).

 

18       Voimassaolo ja irtisanominen

18.1 Nämä Käyttöehdot ovat voimassa Lainapin ja Käyttäjän välillä niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Lainappi-palvelua. Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Lainappi-palvelun käyttämisen. Voit halutessasi sulkea Lainappi-tilisi milloin tahansa noudattamalla palvelun kautta saatavia ohjeita. Käyttöehtojen irtisanominen ei vapauta sinua vahvistettujen varausten hoitamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista. Huomaathan, että irtisanoutuminen Lainapin ja sinun välisestä sopimuksesta ei vapauta sinua toisten Käyttäjien kanssa tehdyistä oikeustoimista, kuten vuokrasopimuksesta.

18.2 Sopimuksen irtisanominen ei myöskään tee tyhjäksi sellaisia ehtoja, joiden on luonteensa puolesta tarkoitettu pysyvän voimassa sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen. Tällaisia irtisanomisesta huolimatta voimaan jääviä ehtoja ovat muun muassa – näihin kuitenkaan rajoittumatta – Käyttöehtojen vastuuta, korvauksia, vahingon tyyppejä, tietosuojaa, riidanratkaisua, omistusoikeuden suojaamista sekä sopimuksille tyypillisiä ehtoja kuvastavat kohdat (esimerkiksi kohdat 6 ”Käyttäjän vastuu sisällöstä”, 7 ”Palvelun väärinkäyttö ja Käyttäjän vastuu”, 10 ”Vuokralle ottajan sekä Vuokralle antajan vastuut ja velvollisuudet” , 11 ”Lainapin vastuu ja velvollisuudet”, 12 ”Maksuehdot”, 13 ”Palvelun hinnoittelu”, 17 ”Vastuunrajoitus ja takuut”, 18 ”Voimassaolo ja irtisanominen”, 19 ”Immateriaalioikeudet” sekä 22 ”Muut ehdot”).

18.3 Lainappi voi lopettaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä Lainappi-palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti. Palvelun tarjoamisen keskeytyessä tai loppuessa Käyttäjällä ei ole enää oikeutta käyttää palvelua.

 

19       Immateriaalioikeudet

19.1 Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja tekijänoikeuksien lähioikeuksia (sisältäen muun muassa valokuvien, luetteloiden ja tietokantojen suojan), patentteja, mallioikeuksia, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, toiminimeä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja mitä tahansa rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä aineetonta oikeutta.

19.2 Kaikki immateriaalioikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet ja lähioikeudet tekstiin, grafiikkoihin, kuviin, tietoihin, ohjelmistoon, ääni- ja muihin tiedostoihin tai immateriaalioikeuksien valinta ja esittämistapa) Lainappi-palveluun tai siihen liittyvään sisältöön, tietoon tai niiden osiin ovat yksinomaan Lainapin ja/tai sen alihankkijoiden/lisenssinantajien omaisuutta. Lainappi ei anna Käyttöehdoissa Käyttäjille tai kolmansille mitään immateriaalioikeuksia Lainappi-palveluun. Lainapin alihankkijat sekä lisenssinantajat varaavat kaikki oikeudet, joita Käyttöehdoissa ei nimenomaisesti myönnetä.

19.3 Sitoudut olemaan käyttämättä immateriaalioikeuden alaista sisältöä millään tavalla paitsi Lainappi-palvelun käyttämiseksi näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Mitään Lainappi-palvelun osaa ei saa kopioida, jäljentää, muokata, toisintaa, jakaa, toisintaa, ladata, lähettää, julkaista uudelleen tai myydä missään muodossa, kokonaan tai osittain tai millään keinoin, paitsi jos tämä nimenomaisesti erikseen sallitaan Käyttöehdoissa. Palvelua on mahdollista hyödyntää ainoastaan Käyttöehdoissa nimenomaisesti hyväksytyin keinoin.

19.4 Et saa käyttää mitään tiedon louhinta-, robotti-, kaavinta- tai vastaavia tiedonkeruu- tai poimintamenetelmiä palvelusisällön hankkimiseen.  Käyttämällä palvelua annat korvauksetta Lainapille omistusoikeuden ja muut oikeudet kaikkeen antamaasi tietoon. Jollei Lainapin tietosuojakäytännössä asetettujen henkilökohtaisten tietojen käyttöä koskevista rajoituksista muuta johdu, Lainappi voi vapaasti käyttää ja/tai levittää lähettämiä aineistoja rajoittamattomasti mihin tahansa tarkoitukseen.

19.5 Pääsy palveluun ja sen käyttö ei myönnä tai anna sinulle oikeutta tai lisenssiä jäljentää tai muulla tavalla käyttää Lainapin nimeä tai mitä tahansa Lainapin tai kolmannen osapuolen tavaramerkkejä, palvelu merkkejä, grafiikoita tai logoja.

 

20       Tietosuoja ja yksityisyys

20.1 Lainappi käsittelee Käyttäjien henkilötietoja tietosuojaselosteen, tietosuojalainsäädännön sekä tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti. Lainapin tietosuojaseloste sekä tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteesta www.lainappi.fi/tietosuoja. Käyttämällä palvelua hyväksyt tietosuojakäytännön ehdot.  

 

21        Soveltuva lainsäädäntö ja riidanratkaisu

 

21.1 Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Nämä Käyttöehdot ovat laadittu Suomen lainsäädännön mukaisesti.

21.2 Lainappi pyrkii aina ratkaisemaan Käyttöehtoja tai palvelua koskevat erimielisyydet neuvottelemalla. Mikäli riidan kohteesta ei päästä neuvotteluratkaisuun, kaikki Käyttäjien ja Lainapin näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Helsinki ja menettelyn kielenä käytetään suomea. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia Osapuolia (vuokralle antaja & vuokralle ottaja) sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin. Jollei sovellettavassa lainsäädännössä toisin määrätä, kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, riippumatta siitä kumpaa osapuolta pidetään välimiesmenettelyssä hallitsevana osapuolena.

 

22        Muut ehdot

22.1 Tämä sopimus on laadittu alun perin suomeksi. Jos mikä tahansa tämän sopimuksen käännetty versio on ristiriidassa suomenkielisen version kanssa, suomenkielinen versio on etusijalla.

22.2 Nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen (entire agreement) Lainapin ja sinun välillesi korvaten osapuolten väliset mahdolliset aiemmat palveluita koskevat keskustelut ja kirjeenvaihdon. 

22.3 Jos jokin näiden Käyttöehtojen osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpano kelvottomaksi, kyseinen osa muutetaan soveltuvan lain mukaiseksi niin, että se heijastaa mahdollisimman pitkälti osapuolten alkuperäisiä tarkoituksia, ja muut osat säilyvät voimassa kokonaisuudessaan. 

22.4 Jos Lainappi ei käytä jotain näiden Käyttöehtojen mukaista oikeutta, se ei johda luopumiseen kyseisestä oikeudesta tai mistään muustakaan oikeudesta.

22.5 Käyttöehtoja tulkittaessa Käyttöehtojen sisältö on Käyttöehtojen otsikointiin nähden ensisijainen. Sopimuksen tulkinnassa noudatettavaa Contra proferentem- sääntöä ei tule soveltaa Käyttöehtojen laatijan vahingoksi. Käyttäjällä on velvollisuus tutustua huolellisesti Käyttöehtojen sisältöön ennen Käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttöehdot on laadittu Lapin sekä Käyttäjän hyödyksi, sillä Käyttöehdot asettavat ja täsmentävät osapuolten oikeuksia ja velvoitteita.

22.6 Sitoudut noudattamaan kaikkia paikallisia, alueellisia ja kansallisia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja säännöksiä käyttäessäsi Lainappi palvelua.