top of page

Vuokraehdot

​   Vuokralle ottaja

 • Tarkistaa varauspyynnön huolellisesti ennen lähettämistä

 • Ei luovuta vuokran kohdetta muiden käyttöön ilman vuokralle antajan hyväksyntää

 • Käsittelee vuokran kohdetta huolellisesti ja sen oikeassa käyttötarkoituksessa välttyäkseen vahingoilta

 • Vahingon sattuessa ilmoittaa välittömästi vuokralle antajalle

 • Noudattaa ennalta sovittuja ehtoja (kuten paikka ja aika)

 • Palauttaa vuokran kohteen sovitulla tavalla.

 
   Vuokralle antaja

 • Vuokraturva sisältyy vuokratransaktioihin Lainapin sisällä: vuokraturvaehdot

 • Omistaa vuokran kohteen itse tai hänellä on tarvittavat oikeudet vuokran kohteen vuokraamiseen

 • Sitoutuu vuokrailmoituksessa ilmoittamaan tarkat ja tarpeelliset tiedot

 • Voi vapaasti hyväksyä tai kieltää vuokrapyynnön​

 • Luovuttaa tavaran ilmoittamassaan kunnossa

 • Antaa tarvittaessa tarpeelliset lisäosat ja käyttöohjeet

 • Noudattaa ennalta sovittuja ehtoja (kuten paikka ja aika)

 • Ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat vuokralle ottajan tavaran käytöstä

 • Tiedostaa, että Lainapin palvelumaksu (20%) vähennetään vuokran kokonaissummasta

   Lainappi laatikko*
   (vain laatikosta vuokraavalle)

   Vuokralle ottaja*

 • Tarkistaa varauspyynnön huolellisesti ennen lähettämistä

 • Käsittelee vuokran kohdetta huolellisesti ja sen oikeassa käyttötarkoituksessa välttyäkseen vahingoilta

 • Vuokratun omaisuuden rikkoutuessa vuokra-aikana, on ottaja vastuussa korvaamaan tavaran nykyarvon

 • Vahingon sattuessa ilmoittaa välittömästi Lainapille

 • Palauttaa vuokratun tuotteen, tuotepakkauksen ja kaikki mukana tulleet tarvikkeet ja ohjeet siistinä viimeistään sovittuna ajankohtana

   Lainappi*

 • Omistaa vuokran tuotteen itse

 • Sitoutuu vuokrailmoituksessa ilmoittamaan tarpeelliset tiedot

 • Antaa tarvittaessa käyttöohjeet

 • Ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat vuokralle ottajan tavaran käytöstä.

 • Vastaa tarvittaessa lisäkysymyksiin vuokraukseen liittyen

Palautathan vuokratun tuotteen, tuotepakkauksen ja kaikki mukana tulleet tarvikkeet ja ohjeet siistinä viimeistään  sovittuna ajankohtana välttääksesi lisäkustannuksilta.  Jos tavaran palautus viivästyy tahallaan aiheutetusti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena yli tunnilla, Lainapilla on oikeus veloittaa vuokrauksesta 50€ myöhästymismaksu. Jos palautus viivästyy yli vuorokaudella, Lainapilla on oikeus veloittaa 100€ jokaiselta alkavalta vuorokaudelta, jolta palautus on myöhässä.*

   Lisätietoa vastuista & velvollisuuksista löydät

   käyttöehdoista

bottom of page